sahypa_banner

Önümler

Mini-laboratoriýa üçin surat himiki serişdeleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Nor Noristu, Durst, Imetto, ZBE, Polielettornica Laserlab üçin RA-4 gaýtadan işleýän himiki adaty görnüş, ýekeje bölek görnüşi, aşaky doldurgyç görnüşi we yssyz görnüş

G-68 SP seriýasy 680100 P1S DS dörediji başlangyç 6 × 1.0L - - G-68SP seriýaly himiki maddalar Noritsu maşynlary ýaly RA-4 enjamlarynda ulanylýar; Bagtyýar surat gaýtadan işleýiş toplumy durnukly öndürijilik, açyk reňkler, hakyky dikeldiş, baý derejeler, gowy doýma, ýokary dykyzlyk we ş.m. aýratynlyklara eýedir.
680103 SP P1R CD-SP Öndüriji 4 × 2.0L 4 × 10L 90100ml / m2
680106 SP P1R CD-SP Öndüriji 4 × 2.0L 4 × 20L 108ml / m2
680104 P1R SP-60 Öndüriji 4 × 2.0L 4 × 10L 60ml / m2
680105 P1R SP-60 Öndüriji 4 × 2.0L 4 × 10L 60ml / m2
680208 P2R BF-SP akartma-düzediji we doldurgyç 4 × 2.0L 4 × 10L 108ml / m2
680206 P2R BF-SP akartma-düzediji we doldurgyç 4 × 2.5L 4 × 10L 108ml / m2
680207 P2R BF-SP akartma-düzediji we doldurgyç 4 × 2.6L 4 × 10L 60ml / m2
680301 P3R STB stabilizator köpeldiji 6 × 0.5L 6 × 50L 250 ~ 300ml / m2
CP-RA PRO seriýaly himiki maddalar we G68RA himiki serişdeleri 880100 CP-RA dörediji başlangyç 6 × 1.0L - - CP-RA PRO seriýasy we G-68RA himiki esasan Poli, Lijie, Imetto we beýleki professional iri format enjamlarynda ulanylýar;
881102 P1R CD-LR dörediji köpeldiji A
B
C
2 × 1.0L
2 × 1.0L
2 × 2.6L
2 × 40L 90 ~ 108ml / m2
880101 CP-RA Pro dörediji doldurgyçYs ýok A
B
C
2 × 2.5L
2 × 1.0L
2 × 2.5L
2 × 50L 108ml / m2
821203 P2R BF akartma we düzediji A
B
4 × 1.25L 4 × 10L 108ml / m2
821202 CPRA Pro akartma we düzediji A
B
1 × 5.0L
1 × 5.0L
1 × 40L 108ml / m2

CP CP-22 KIS kiçi laboratoriýasy üçin himiki
Adaty görnüş we yssyz görnüş
Fu Fuji serhedi üçin himiki
Adaty görnüş (680502) we Super ýokary hilli görnüş (680503)
Pro Prolab-6 üçin himiki (goşa kümüş halid reňkli kagyz)

PLS meniň bilen has jikme-jik baglanyşýar we hünär tejribelerimizi paýlaşarys.

Iki ýüzli himiki maddalar DF0102 Iki ýüzli dörediji doldurgyç 4 × 2.0L 4 × 10L 60ml / m2 Iki ýüzli seriýaly himiki maddalar goşa gapdal maşyn ulanylýar.
DF0202 Iki ýüzli akartma-düzediji A 4 × 1.25L 4 × 10L 80ml / m2

Bagtly ýörite optiki derejeli surat fotosuraty

ADY PIKIR SIZE ÖNÜMLER PROFILI
Bagtly ýörite optiki derejeli surat fotosuraty 350μm 620mm / 770mm × 50m Bagtly ýörite optiki derejeli surat PHOT filmi, ýokary derejeli ýörite optiki film bilen substrat hökmünde, “Bagtyýarlyk” örtük tehnologiýasyny ulanyp, şekillendiriş pudagynyň ösüşi üçin ýörite işleýän membranaly materialdyr.Önüm ajaýyp optiki aýratynlyklara we ýörite örtük tehnologiýasyna eýe, dürli wideo çykyş serişdeleri bilen ajaýyp kombinasiýa; surat ýalpyldawuklygyny, ýagtylygyny, çyzylmagyna garşy, ýaga garşy häsiýetlerini düýpgöter gowulandyrýar, Taýýar önümler hrustal düşnükli, ýylmanak ýalpyldawuk we bolup biler ýokary derejeli wideo albomy, swing toplumlary, suratlar we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.Bagtly PHOT filmi ekologiýa taýdan arassa önümlere degişlidir, önümçilik prosesi hiç hili himiki serişdäni ulanmaýar. Howpsuz we daşky gurşawy goramak.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň