sahypa_banner

habarlar

 • PET filmi - ygtybarly kepillikli ýokary emläk gaplaýyş materialy.

  Jemgyýet ösüşi bilen adamlar saglyga has köp ähmiýet berýärler.Azyk howpsuzlygy, halkyň saglygyna täsir edýän esasy element bolup, daşary ýurt azyk öndürijileri we gözegçilik bölümi tarapyndan hemişe uly zat hökmünde kabul edilýär.Iýmit gaplamasy, esasanam gaplaýyş materialy ...
  Koprak oka
 • Optiki BOPET filminde isleg bazaryny artdyrmak.

  Optiki PET filminiň bazary uly potensiala eýe: FPD-iň çalt ösmegi bilen, energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasy.we PV senagaty, optiki PET filmi güýçli artykmaçlygy görkezýär. LCD üçin iň azyndan 7-8 sany optiki PET filmi işlemeli (2 diffuzor filmi, 1 prizim filmi, 2 yza galma filmi, 1 a ...
  Koprak oka
 • Habarlar 5-nji element, BEF filmi.

  Häzirki wagtda BEF film tehnologiýasy 3M monopoliýa edilýär, TFT LCD üçin Germaniýadaky Merk bu ýagdaýy bozmaga synanyşdy, usul Holandyň jenap DJBroer tarapyndan ýeňil induktiw himiki birleşmeleri ýaýratmak arkaly filmde spiral gradiýentini döretmekdir. N.phase BEF film.utöne bu usul ...
  Koprak oka