sahypa_banner

Önümler

Inkjet kagyzy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

● RC inkjet kagyzy
A derejeli goşa gapdal RC kagyz bazasyny ulanyň we oňat tekizlige eýe boluň, nanoskale gözenekli köp örtük gatlaklary şekillendirişi açyk we aýdyň, reňkine baý we tebigaty, güýçli gözegçilik, durnukly aklyk, iki taraplaýyn suw geçirmeýän, gowy çyzmaga garşy.
Pigment we boýag suw bazasynyň syýa üçin amatly
Agramy: 240g we 260g Ölçegi: rulon görnüşi we list görnüşi

240G GLOSSY 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65m / * 100m; SHEET SIZE; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30.5m Bagtyýar RC inkjet kagyz seriýasy A derejeli goşa RC kagyz bazasyny ulanýar we oňat tekizlige eýe, nanoskale gözenekli köp örtük gatlaklary şekillendirişi açyk we aýdyň, reňk baý we tebigaty, güýçli syn, durnukly aklyk, iki taraplaýyn suw geçirmeýän, çyzmaga garşy gowy. Syýa çalt guratmak we bejermek tehniki surat dükanyny has uzynlaşdyryp biler, ýokary çözgüdi goldaýar. Doly reňkli surat çykarmak üçin amatly we Epson, HP we Canon ýaly pigment we boýag syýa printerlerinde giňden ulanylýar. .Bagtly RC inkjet kagyz seriýasy iş ýerlerinde ulanylyp bilner: POP, Wechat Çap etmek, CAD / GIS çykyş, mahabat we sanly subutnama kagyzy.
LUSTER 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65m / * 100m; SHEET SIZE; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30.5m
SATIN 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65m / * 100m; SHEET SIZE; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30.5m
Süýt 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65m / * 100m; SHEET SIZE; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30.5m
260G GLOSSY 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65m / * 100m; SHEET SIZE; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30.5m
LUSTER 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65m / * 100m; SHEET SIZE; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30.5m
SATIN 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65m / * 100m; SHEET SIZE; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30.5m
Süýt 4 ″ / 5 ″ / 6 ″ / 8 ″ / 10 ″ / 12 ″ * 65m / * 100m; SHEET SIZE; 17 ″ / 24 ″ / 36 ″ / 42 ″ / 44 ″ / 50 ″ / 60 ″ * 30.5m

● Döküm örtükli syýa kagyzy
Kagyzy esas hökmünde ulanyň, ajaýyp reňkini, ajaýyp çözgüdi we ýitiligini, çalt gurak tizligini görkezmek üçin ajaýyp şekil hili, ýokary ýalpyldawuklygy we ýokary aklygy bar.
Boýag suw bazasynyň syýa üçin amatly
Agramy: 120g / 140g / 180g / 210g / 230g Ölçegi: A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1 ýaly listleriň görnüşi

120g / 140g / 180g / 210g / 230g GLOSSY A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1 Bagtyýar örtükli kagyz seriýalary, açyk reňkini, ajaýyp çözgüdi we ýitiligini, çalt gurak tizligini görkezmek üçin ajaýyp şekil hiline, ýokary ýalpyldawuklyga we ýokary aklyga eýe. Epson, Hewlett-Packard, Canon we beýleki suw esasly boýaglarda giňden ulanylýar. - ýokary hilli surat hiline ýetip, ýokary derejeli dizaýn şekilleri, ýokary derejeli dizaýn şekilleri. Bagtyýar örtük kagyz seriýasy, dürli sarp edijileriň surat çykarmak talaplaryny kanagatlandyryp biler we ROHS-ni ösdürmek üçin EUB-ne laýyklykda Europeanewropa ygtyýarnamasyndan geçip biler. direktiw synag standartlary.
150g / 180g / 210g / 230g / 260g GLOSSY A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1
160g / 200g / 220g GLOSSY A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1
108g / 128g / 140g / 170g / 190g / 220g MATTE A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1
140g / 170g / 200g / 220g / 250g / 270g / 300g MATTE A3 / A3 + / A4 / A5 / A6 / 4R / T1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler