sahypa_banner

Önümler

Reňk kagyzy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

● Bagtyýar sanly hünärmen reňk kagyzy, görnüşi: Sa-26, Sa-60.Faceüzü: ýalpyldawuk / ýalpyldawuk
Surat kagyzynyň ýüzi açyk we tekiz, hrustal arassa dokumasy bilen.
Suratkeşiň eserini ajaýyp görkezýän ajaýyp we ajaýyp şekil effekti.
Surat düşnükli we açyk, tekiz kitap ýazmak üçin ajaýyp, esasanam professional portret eserleri üçin amatly.

TYPE SURFACE SIZE ÖNÜMLER PROFILI
SA-26 GLOSSY / LUSTER / SILK 8,9 sm / 10.2cm / 12.7 / 15.2cm * 183m;17,8 sm / 20.3cm / 25.4cm / 30.5cm / 50.8cm / 62.2cm / 76.2cm * 86m;101,6 sm * 50m; 106,7 sm * 2946m * Surat kagyzynyň ýüzü açyk we tekiz, hrustal arassa dokumasy bilen.
* Suratkeşiň eserini ajaýyp görkezýän ajaýyp we ajaýyp inage effekti.
* Surat düşnükli we açyk, esasanam professional portret eserleri üçin amatly.
SA-36 METALLIK 10.2 sm / 12.7 / 15.2 sm * 175m;
20.3cm / 25.4cm / 30.5cm / 50.8cm / 62.2cm / 76.2cm * 85m;
* Deňi-taýy bolmadyk ýokary hilli şekil üçin ýumşak metal reňk.
* Kagyzy has ýokary dyrma garşylygy üçin üýtgeşik gorag gatlagy.
* Bagtly PHOT filminiň ajaýyp kombinasiýasy bilen ýokary derejeli kaşaň portret surat önümlerini döredip biler.
SA-60 GLOSSY / LUSTER 8,9 sm / 10.2cm / 12.7 / 15.2cm * 183m;17,8 sm / 20.3cm / 25.4cm / 30.5cm / 50.8cm / 61cm / 76.2cm * 86m;101,6 sm * 50m; 106,7 sm * 2946m * Professional portret fotofrafiýa önümleri üçin sarp edijileriň estetiki endiklerine laýyklykda işlenip düzüldi.
* Kagyzyň ýüzündäki tertipsiz däne, inag reňkini has ýumşak ediň, derejesi has köp, näzik el duýgusy, şöhlelendiriji däl, barmak yzlary ýok.
* Ajaýyp we ajaýyp ýüpek dokma inage üç ölçegli edýär, esasanam ýokary derejeli toý surat studiýasy önümleri üçin amatly.
SA-61 MATTE 10.2 sm / 12.7 / 15.2 sm * 183m;17,8 sm / 20.3cm / 25.4cm / 30.5cm / 50.8cm / 61cm / 76.2cm * 86m;101,6 sm * 50m; 106,7 sm * 2946m * Matörite mat örtük tehnologiýasy, 360 ° hemme taraplaýyn şöhlelenmeýän yşyk, tebigy ýagdaýda aýal-gyzlaryň hilini görkezýär.
* El degirmek, çaganyň derisi ýaly tekiz.
Gaýtadan işlemek, çykdajylary tygşytlaýan, ekologiýa taýdan howpsuz we albomyň ýapylmagy meselesini çözýän laminasiýa talap etmeýär.

● Bagtyýar D-Max Sanly Professional Reňk Kagyzy, Görnüşi: Sh-8.Faceüzü: ýalpyldawuk / ýalpyldawuk / ýüpek

SH-8 kagyzy has professional ulanmak üçin ýörite döredildi.Specialörite örtükden soň, Fuji DPII we Kodak-yň hil derejesine ýakyn bolan suratlaryň D-max ep-esli ýokarlandy.Iň giň reňkli gamut, çuň garaýagyzlar üçin iň ýokary dykyzlyk we ajaýyp reňk doýmagy hödürleýär

TYPE SURFACE SIZE ÖNÜMLER PROFILI
SH-8 GLOSSY / LUSTER / SILK 8,9 sm / 10.2cm / 12.7 / 15.2cm * 183m;17,8 sm / 20.3cm / 25.4cm / 30.5cm / 50.8cm / 61cm / 76.2cm * 86m;101,6 sm * 50m; 106,7 sm * 2946m * üýtgeşik gurluş, hemme taraplaýyn ajaýyp çeper atmosferany döredýär, wizual lezzetden başga-da, el degirmekde başga bir tejribe berýär, esasanam ýokary derejeli portret çykyşy üçin amatly.
* Optimal örtük formulasy, has durnukly öndürijiligi, has arassa aklygy we az azalmagy bilen kagyzy akartmagy has çaltlaşdyrýar.

● Bagtyýar goşa taraply sanly surat kagyzy

TYPE SURFACE SIZE ÖNÜMLER PROFILI
DF LUSTER 20.3cm / 25.4cm / 30.5cm / 50.8cm * 80m; * Iki taraplaýyn şekillendiriş, ýeňil we ýalpyldawuk surat albomlary üçin ägirt uly surat saklaýyş ukyby.
* PP kagyz bazasy, suw geçirmeýän we gözýaş geçirmeýän, esasanam çagalar surat studiýasyndaky albom önümleri üçin amatly.
* Deriniň reňki hakykatdanam tebigy we gatlaklara baý, çaga suratlaryny has gowy ýerine ýetirmek bilen.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler