LKJCK-2
LKJCK-1
habarlar01

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

1953-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Döwlet Geňeşiniň 199-njy hökümet ýygnagy “Film proýeksiýa ulgamyny we kino pudagyny döretmek barada karar” kabul etdi we Hytaýda kino zawody gurmak kararyna geldi.

1958-nji ýylyň 1-nji iýulynda Hebeý welaýatynyň Baoding şäherinde ýer bölekleri çak edilýär.Başlangyç kompaniýanyň ady “Baoding Filmstrip Fabrik” açyldy.

has giňişleýin gör

Gyzgyn önümler

Önümlerimiz

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
 • Üstünlikleri

  Üstünlikleri

  Önümlerimizde ýokary hilli we karz bar, bize köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bileris.

 • Tehnologiýa

  Tehnologiýa

  Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleriň öndürilmegine ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

 • Hyzmat

  Hyzmat

  Satuwdan öň bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

Iň soňky maglumatlar

habarlar